Κίνδυνο Γ' Παγκοσμίου Πολέμου βλέπει ο αρχηγός του SPD