Μουσείο αρχαίας αγοράς

Κλειστό λόγω εργασιών το Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς Θεσσαλονίκης