Κομισιόν: Έξοδος της Ελλάδας από την ενισχυμένη εποπτεία στις 20 Αυγούστου