Κραυγή απόγνωσης από τους εργαζόμενους στον πολιτισμό