Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Βοήθημα Επανασύνδεσης Ρεύματος στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Βοήθημα Επανασύνδεσης Ρεύματος στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου

   Ο Δήμος… δια του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, στο πλαίσιο στήριξης των οικονομικά αδύναμων πολιτών, ανακοινώνει ότι ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος σε καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 
    Οι αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, στην οδό Μαβίλη & Πυθαγόρα (Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης – περιοχή ΙΚΑ Ευόσμου) κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες από τις 8.00 – 15.00, και θα εξετάζονται από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 3 της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/18 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 474 Β/14-2-2018)  που συγκροτήθηκε με την με αριθμό 886/27-4-2018 απόφαση Δημάρχου Κορδελιού Ευόσμου κ. Πέτρου Σούλα.
 
Προϋποθέσεις παροχής βοηθήματος επανασύνδεσης:
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω οφειλών, την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σχετικής ΚΥΑ,  δηλαδή στις 14/02/2018
Η αποσύνδεση να αφορά στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέταση δικαιούχου.
Να πληρούνται τα Εισοδηματικά και Περιουσιακά κριτήρια που ορίζει η σχετική απόφαση
Να υπάρχει ήδη εγκεκριμένη αίτηση για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο
 
Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, προς την Επιτροπή που  έχει συγκροτηθεί.
2. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε.1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού.
4. Γνωμάτευση πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.
Στις περιπτώσεις για τις οποίες πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στη σύνθεση του νοικοκυριού, απαιτείται βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου.
5. Πρόσφατος λογαριασμός Δ.Ε.Η