Εκθεση Κομπατσιάρη «Λάβαρα, πολύτιμες συνομιλίες»

«Λάβαρα, πολύτιμες συνομιλίες» στο Βυζαντινό Μουσείο