Πόλος ισχύος γραμμής ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Έρχονται νέες αυξήσεις στο ρεύμα από τον Σεπτέμβριο