Μακρή: Πειθαρχικές ποινές σε εκπαιδευτικούς που αρνούνται να κάνουν το self test