ΜΑΥΡΟ ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΣΤΑΡΙ

Μαύρο, μελί και στάρι… | Λάζαρος Λαζάρου