Με έναν προκατασκευασμένο οικίσκο τύπου ISO BOX ενισχύθηκε το ΚΥΑΤ Ευόσμου