Με τηλεδιάσκεψη η Σύνοδος Κορυφής στις 25-26 Μαρτίου