Μενδώνη για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: «Αυτό που δεν έπραξαν οι Γότθοι, το έπραξαν οι Σκώτοι»