Μέρκελ: To σύνθημα πρέπει να είναι "εμβολιασμός, εμβολιασμός, εμβολιασμός"»