Παιδί με κινητό στο χέρι

Μετά τον Βόλο και στη Θεσσαλονίκη «το παιχνίδι θανάτου» με παιδιά να πετάγονται μπροστά σε οχήματα