{ Εκπαίδευση }

Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - Εξασφάλισε τη θέση σου

Κοινό Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Κατηγορίες: Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση - Εξασφάλισε τη θέση σου

Χώρος: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας /University of Nicosia
Διεύθυνση: Μακεδονιτίσσης 46, CY-2417
Λευκωσία, Κύπρος
: Χάρτης
Πληροφορίες: πως πάω Πανεπιστήμιο Λευκωσίας /University of Nicosia


Κοινό Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών

Πρόλαβε τη θέση σου στο  Κοινό Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως Πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι αιτήσεις συνεχίζονται!!!
 
Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας προσφέρει σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση με τη Μέθοδο της Εξ Αποστάσεως Παρακολούθησης με ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ. 
 
* Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται με συμβατικές, δια ζώσης μεθόδους στην Ελλάδα υπό την επίβλεψη του Πανεπιστήμιου Πατρών και καλύπτει πλήρως όλες τις προϋποθέσεις συνάφειας με την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 
 
Το Πρόγραμμα δεν απαιτεί αναγνώριση από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
Δίνει Παιδαγωγική Επάρκεια!
 

Στόχος του Προγράμματος 

Το μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση αποσκοπεί στην εμβάθυνση στις σύγχρονες τάσεις της ειδικής εκπαίδευσης, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, αλλά και να παράσχει την ευκαιρία στους φοιτητές να γνωρίσουν διάφορα εργαλεία αξιολόγησης για τον εντοπισμό παιδιών με ειδικές ανάγκες και να ασκηθούν στη χρήση τους. Ένας επιπλέον κοινός στόχος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να γίνουν κριτικοί αναγνώστες εκπαιδευτικών ερευνών και ικανοί να σχεδιάζουν και να πραγματοποιούν της δική τους ερευνητική δράση.

Διάρκεια Σπουδών - Μεταπτυχιακό εξ Αποστάσεως στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για το Κοινό Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση είναι 2 έτη (μαζί με την Πρακτική Άσκηση) και η μέγιστη διάρκεια 4 έτη (μαζί με την Πρακτική Άσκηση).

Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνική

Ελάχιστες Ευρωπαϊκές Πιστωτικές Μονάδες (ECTS):  120 ECTS
Έναρξη Μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου : 28 Σεπτεμβρίου 2020 
 
*Υπάρχει πιθανότητα πλήρωσης των θέσεων του προγράμματος, επομένως η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενδέχεται να διακοπεί πριν από τη λήξη της περιόδου αποδοχής αιτήσεων. Τηρείται σειρά προτεραιότητας! 

Δείτε Αναλυτικά Κορυφαία Μεταπτυχιακά εξ Αποστάσεως Προγράμματα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Μεταπτυχιακά Εξ Αποστάσεως Προγράμματα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας μπορείτε είτε να συμπληρώσετε την αίτηση που έχουμε παρακάτω
 

 

Επικοινωνία
► Μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]
► στα τηλέφωνα επικοινωνίας 210 300 3090 και 6970 524 400.

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ