Μετρήθηκε για πρώτη φορά ο πυρήνας του πλανήτη Άρη