Εξωφυλλο απο το βιβλιο Ο Λογιστής

Μίκης Αναστασίου | Ο Λογιστής