Θεοδώρα Σιάρκου, Κωνσταντίνος Κάππα, Νίκη Παλικαράκη, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Στέλλα Κρούσκα, Δώρα Θωμοπούλου, Νίκος Τουρνάκης, Απόστολος Μωραίτης, Ελένη Ροδά

«Μικρασία» του Λεωνίδα Παπαδόπουλου στο Θέατρο Αμαλία