Αποστολή Εξετελέσθη (2017)

Thank You for Your Service
★★★
Βιογραφική, Δράμα, Πολεμική

109'

Ηνωμένες Πολιτείες • Ινδία

Αγγλικά

Jason Hall

David Finkel • Jason Hall

Thomas Newman

Miles Teller • Beulah Koale • Joe Cole • Scott Haze • Haley Bennett • Amy Schumer • Omar J. Dorsey • Keisha Castle-Hughes