Η Βίβλος – Ιησούς (1999)

Jesus
★★★
Βιογραφική, Δράμα, Ιστορική

240'

Ιταλία • Γερμανία • Ηνωμένες Πολιτείες • Γαλλία • Ισπανία • Τσεχική Δημοκρατία • Ολλανδία • Ηνωμένο Βασίλειο

Αγγλικά

Ένας χρονολογικός συνδυασμός των τεσσάρων Ευαγγελίων με την προσθήκη γεγονότων που δεν συναντάμε στην καινή Διαθήκη. Εστιάζει στην ανθρώπινη πτυχή του Ιησού, εκφράζει συναισθήματα, κλαίει, χορεύει, παίζει με τους μαθητές του. Αναδρομές από το ταξίδι στην Ιερουσαλήμ με τον Ιωάννη, οι καταστροφές που έγινα στο όνομά του κατά τον Μεσαίωνα αλλά και στη σύγχρονη εποχή και η παρουσία ενός Ρωμαίου αποκρυφιστή, ιστορικού που σχολιάζει τα γεγονότα.

Roger Young

Suzette Couture

Jeremy Sisto • Debra Messing • Jacqueline Bisset • Gary Oldman • Claudio Amendola • G.W. Bailey • Luca Zingaretti • Luca Barbareschi

Trailer