Μέσα από τις φλόγες (2010)

Incendies
★★★★
Δράμα, Μυστηρίου, Πολεμική

131'

Γαλλία • Καναδάς

French • Arabic • English

Denis Villeneuve

Denis Villeneuve • Wajdi Mouawad • Valérie Beaugrand-Champagne

Grégoire Hetzel

Lubna Azabal • Mélissa Désormeaux-Poulin • Maxim Gaudette • Rémy Girard • Mustafa Kamel • Dominique Briand

Trailer