Αρχιτεκτονική πρόταση κτηρίου
Αρχιτεκτονική πρόταση κτηρίου Β4

Μουσείο Προσφυγικού Ελληνισμού στα κτήρια Β4 και Δ του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μελά