Μουσική Ποιητική & Μουσικά Σύνολα: Παραδόσεις στον 21ο αιώνα