Παναγιωτόπουλος

Ν. Παναγιωτόπουλος: «Ξεκινά η διαδικασία απόκτησης F-35»