Υπουργείο εξωτερικών Τουρκίας

Νέα πρόκληση από την Τουρκία: Η Ελλάδα ψεύδεται για τη Μικρασιατική καταστροφή