ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΣΕ

Νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ΟΑΣΘ