Νέες αλλαγές στις γραμμές 24, 26, 35, 58 του ΟΑΣΘ λόγω κλειστής Βενιζέλου

Νέες αλλαγές στις γραμμές 24, 26, 35, 58 του ΟΑΣΘ λόγω κλειστής Βενιζέλου

Οι νέες τροποποιήσεις του ΟΑΣΘ είναι για τις λεωφορειακές γραμμές 24, 26, 35, και 58 και ισχύουν απο Τετάρτη 9/10/2019
 
i. Λεωφορειακή γραμμή 24 «Πλατεία Ελευθερίας – Χίλια Δένδρα»
Σταθμαρχείο: Βενιζέλου
Διαδρομή Μετάβασης:
Στην κατεύθυνση προς τα Χίλια Δένδρα η διαδρομή της γραμμής τροποποιείται ως εξής:
Βενιζέλου, Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, 26ης Οκτωβρίου, Εγνατία, … κανονική διαδρομή προς τα Χίλια Δένδρα.
Διαδρομή Επιστροφής:
η διαδρομή δεν τροποποιείται.
Στη λειτουργία της γραμμής εντάσσονται οι στάσεις (διαδρομή επιστροφής):
• «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (ivr:1342) – οδός Πολυτεχνείου,
• «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1329) – οδός Πολυτεχνείου, «ΙΚΑ» (ivr:1304) – οδός Πολυτεχνείου,
• «ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1330) – οδός 26ης Οκτωβρίου.
• «ΚΟΛΟΜΒΟΥ» (ivr: 1307) – οδός Εγνατία στην κατεύθυνση προς τα Χίλια Δένδρα,
• «ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ» (ivr: 1459) – οδός Εγνατία στην κατεύθυνση προς τα Χίλια Δένδρα.
Η στάση:
«ΑΓΟΡΑ» (ivr:1040) – οδός Βενιζέλου δεν συμπεριλαμβάνεται στην τροποποιημένη διαδρομή.
 
ii. Λεωφορειακή γραμμή 26 «Καλλιθέα – Πλατεία Ελευθερίας»
Σταθμαρχείο: Βενιζέλου
Διαδρομή Μετάβασης:
η διαδρομή προς την Τερματική Στάση Βενιζέλου δεν τροποποιείται.
 
Διαδρομή Επιστροφής:
Στην κατεύθυνση προς την Καλλιθέα η διαδρομή της γραμμής τροποποιείται ως εξής:
Βενιζέλου, Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, 26ης Οκτωβρίου, Λαγκαδά … κανονική διαδρομή προς την Καλλιθέα.
 
Στη λειτουργία της γραμμής εντάσσονται οι στάσεις (διαδρομή επιστροφής):
• «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (ivr:1342) – οδός Πολυτεχνείου,
• «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1329) – οδός Πολυτεχνείου,
• «ΙΚΑ» (ivr:1304) – οδός Πολυτεχνείου,
• «ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1330) – οδός 26ης Οκτωβρίου.
 
Οι στάσεις:
• «ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» (ivr:1345) – οδός Βενιζέλου,
• «ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ» (ivr:1024) – οδός Εγνατία κατεύθυνση προς Καλλιθέα,
• «ΚΟΛΟΜΒΟΥ» (ivr:1306) – οδός Εγνατία κατεύθυνση προς Καλλιθέα, δεν συμπεριλαμβάνονται στην τροποποιημένη διαδρομή.
 
iii. Λεωφορειακή γραμμή 35 «Μετέωρα – Βενιζέλου»
Σταθμαρχείο: Βενιζέλου
Οι τροποποιήσεις στη γραμμή είναι παρόμοιες με αυτές της γραμμής 26 «Καλλιθέα – Πλατεία Ελευθερίας».
Διαδρομή Μετάβασης:
Η διαδρομή προς τον Τερματικό Σταθμό Πλατείας Ελευθερίας δεν τροποποιείται.
Διαδρομή Επιστροφής:
Στην κατεύθυνση προς τα Μετέωρα η διαδρομή της γραμμής τροποποιείται ως εξής:
Βενιζέλου, Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, 26ης Οκτωβρίου, Λαγκαδά … κανονική διαδρομή προς τα Μετέωρα.
Στη λειτουργία της γραμμής εντάσσονται οι στάσεις (διαδρομή επιστροφής):
• «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (ivr:1342) – οδός Πολυτεχνείου,
• «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1329) – οδός Πολυτεχνείου,
• «ΙΚΑ» (ivr:1304) – οδός Πολυτεχνείου  «ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1330) – οδός 26ης Οκτωβρίου.
 
Οι στάσεις:
• «ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ» (ivr:1345) – οδός Βενιζέλου,
• «ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ» (ivr:1024) – οδός Εγνατία κατεύθυνση προς Μετέωρα,
• «ΚΟΛΟΜΒΟΥ» (ivr:1306) – οδός Εγνατία κατεύθυνση προς Μετέωρα,
δεν συμπεριλαμβάνονται στην τροποποιημένη διαδρομή.
 
iv. Λεωφορειακή γραμμή 58 «Διασταύρωση Χορτιάτη – Βενιζέλου»
Σταθμαρχείο: Διασταύρωση Χορτιάτη
Η τερματική στάση της γραμμής είναι στα Νέα Δικαστήρια επί της 26ης Οκτωβρίου (ΤΣ Νέα Δικαστήρια, ivr: 1331).
Διαδρομή Μετάβασης:
Στην κατεύθυνση προς τα Νέα Δικαστήρια η διαδρομή της γραμμής είναι η εξής: … Τσιμισκή, Πολυτεχνείου, 26ης Οκτωβρίου.
Διαδρομή Επιστροφής:
Στην κατεύθυνση προς το Πανόραμα η διαδρομή της γραμμής τροποποιείται ως εξής:
26ης Οκτωβρίου, Πλατεία Δημοκρατίας, Εγνατία, … κανονική διαδρομή προς τη Διασταύρωση Χορτιάτη.
Στάσεις:
στη λειτουργία της γραμμής εντάσσονται οι παρακάτω στάσεις:
 
Διαδρομή Μετάβασης:
• «ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ» (ivr:1342) – οδός Πολυτεχνείου,
• «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1329) – οδός Πολυτεχνείου,
• «ΙΚΑ» (ivr:1304) – οδός Πολυτεχνείου,
• «ΝΕΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ» (ivr:1330) – οδός 26ης Οκτωβρίου.
Διαδρομή επιστροφής:
• «ΚΟΛΟΜΒΟΥ» (ivr: 1307) – οδός Εγνατία στην κατεύθυνση προς το Πανόραμα,
• «ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ» (ivr: 1459) – οδός Εγνατία στην κατεύθυνση προς το Πανόραμα.
 
Οι στάσεις:
• «Τ.Σ. Βενιζέλου» (ivr:1346) – Τερματική στάση επί της οδού Βενιζέλου  «ΑΓΟΡΑ» (ivr:1040) – Οδός Βενιζέλου
δεν συμπεριλαμβάνονται στην τροποποιημένη διαδρομή.