Εκδίδονται από 26/3 οι βεβαιώσεις κίνησης των εργαζομένων με ισχύ έως τις 9/4 - Σε ποιους δεν χορηγούνται