Νέο έντυπο απόδοσης τελών χαρτοσήμου από την ΑΑΔΕ

* Γράφει η Παρλάντζα Δήμητρα

Διαθέσιμο είναι το νέο έντυπο αίτησης για την απόδοση των τελών χαρτοσήμου από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.

Τρόπος υποβολής αίτησης:

Η αίτηση είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr, στην ενότητα του καταλόγου εντύπων.

Μπορείτε να συνδεθείτε στην εφαρμογή «Τα Αιτήματά μου» της ΑΑΔΕ myaade.gov.gr και να υποβάλετε την αίτησή σας ψηφιακά επιλέγοντας τη σχετική διαδικασία.

Για την ψηφιακή υποβολή δεν απαιτείται εκτύπωση. Κατεβάζετε το αρχείο στον υπολογιστή σας, το συμπληρώνετε, το αποθηκεύετε και το επισυνάπτετε στην εφαρμογή των Αιτημάτων.

Εναλλακτικοί τρόποι υποβολής:

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε κωδικούς TAXISnet η υποβολή γίνεται έντυπα. Αφού κάνετε λήψη του αρχείου από τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση και αφού την εκτυπώσετε και την υπογράψετε, να την αποστείλετε σαρωμένη μέσω e-mail ή να την καταθέσετε αυτοπροσώπως σε έντυπη μορφή. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή, απαιτείται η φυσική υπογραφή σας.

Τι πρέπει να ξέρετε πριν συμπληρώσετε την αίτηση:

Προθεσμίες:
 • Σύμβαση: Προθεσμία 5 ημερών από την υπογραφή της (αφορά και την περίπτωση σύστασης/αύξησης κεφαλαίου σε αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία).
 • Εγγραφή στα Βιβλία (Δάνειο χωρίς Σύμβαση): Προθεσμία 15η μέρα επόμενου μήνα από την εγγραφή.
 • Εγγραφή στα Βιβλία (Λοιπές περιπτώσεις): Προθεσμία 5 ημερών από την εγγραφή.
 • Εγγραφές Τρεχούμενου Δοσοληπτικού Λογαριασμού: Προθεσμία 15η μέρα επόμενου μήνα από προθεσμία σύνταξης οικονομικών καταστάσεων (ΠΟΛ.1035/2017).
 • Τιμολόγιο: 50 μέρες μετά τη λήξη του τριμήνου. Ειδικά περί ασφαλιστικών εταιρειών για το τελευταίο τρίμηνο του έτους η δήλωση υποβάλλεται μέχρι την 20η Μαρτίου του επόμενου έτους.
 • Απόδειξη Δαπάνης/Τίτλος κτήσης (Αμοιβές τρίτων χωρίς παρακράτηση φόρου): 50 μέρες μετά την λήξη του τριμήνου, ειδικά περί ασφαλιστικών εταιρειών, για το τελευταίο τρίμηνο η δήλωση μέχρι 20 Μαρτίου.
 • Απόδειξη Είσπραξης: Προθεσμία 5 ημερών.
 • Απόδειξη Είσπραξης για συνδρομές μελών: 50 μέρες μετά τη λήξη του τριμήνου.
 • Απόφαση Γενικής Συνέλευσης: 2 μήνες από απόφαση ΓΣ.
Εξαιρέσεις: 

Εξαιρούνται από το παρόν τα τέλη χαρτοσήμου που αποδίδονται σύμφωνα με την Α.1125/2020 (υποβάλλονται μαζί με τους παρακρατούμενους φόρους).

Συντελεστές (ενδεικτικά): 

 • 3,6% (αστική σχέση), σύμφωνα με: παρ.1 α’, δ’ του άρθρου 13 του Κ.Ν.Τ.Χ., παρ. 6 του άρθρου 15ε του Κ.Ν.Τ.Χ., παρ.3,4 του άρθρου 13 του Κ.Ν.Τ.Χ..
 • 2,4% (εμπορική σχέση), σύμφωνα με: παρ. 1 α’, παρ. 11, παρ. 16α’, παρ. 19, του άρθρου 15 του Κ.Ν.Τ.Χ., ν.187/1943.
 • 1,2% σύμφωνα με την παρ. 5γ’ του άρθρου 15 του Κ.Ν.Τ.Χ.., ν.δ. 60/1946.
 • 1,8% σύμφωνα με Α.Ν 2914/1941 άρθρο 1 παρ.1, Ν.Δ. 1033/1942 άρθρο 4 παρ.1, ΒΔ 19/23.2.1949.
 • 2%ο σύμφωνα με το άρθρο 17 Κ.Ν.Τ.Χ..
 • Στους παραπάνω συντελεστές συμπεριλαμβάνεται και η εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Συντάκτης: Παρλάντζα Δήμητρα

*Γραφείο Θεσσαλίας Φοβερά Προστασία Α.Ε.

Για ερωτήσεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις και εξειδικευμένες συμβουλές, Λογιστικές, Φοροτεχνικές Μισθοδοτικές, Επενδυτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον οικονομικό συνεργάτη του cityportal.gr την ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ, Αθήνα: 210 33 11 330  και Θεσσαλονίκη: 2310 514 669

 

 

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως