Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα

* Γράφει η Γεωργία Κολοφίκα

Ανακοινώθηκε νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ για την επιχορήγηση επιχειρήσεων στη Δυτική Ελλάδα

Η συγκεκριμένη δράση αφορά την οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας Covid 19 με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος.

Ειδικότερα, στόχος της εν λόγω δράσης είναι να παρασχεθεί στήριξη – ενίσχυση στις παρακάτω κατηγορίες επιχειρήσεων:

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΣΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Κατηγορία Επιχειρήσεων Α: Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων 500 €
Κατηγορία Επιχειρήσεων Β: Συνολικό ποσό εξόδων 2019
Κατηγορία Επιχειρήσεων Β1: από 5.000€ και μικρότερο των 15.000€ 1.000 €
Κατηγορία Επιχειρήσεων Β2: από 15.000€ και μικρότερο των 50.000€ 3.000 €
Κατηγορία Επιχειρήσεων Β3: από 50.000€ και πάνω 5.000 €

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

  • Να δραστηριοποιούνται με έδρα ή υποκατάστημα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
  • Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2020 και να έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για την περίοδο 1/1 – 31/12/2019 και 1/1 – 31/12/2020 ή εναλλακτικά τις δηλώσεις ΦΠΑ για την περίοδο 1/1 – 31/12/2020.
  • Να μην τους έχει εγκριθεί χρηματοδότηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο «Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19 στην Δυτική Ελλάδα».
  • Να μην έχουν λάβει ή να μην λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο των κλαδικών προγραμμάτων ενίσχυσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας έτους 2021 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων:
  1. Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας.
  2. Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών.
  3. Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων – παιδότοπων.
  • Να έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους για το έτος 2020 σε σχέση με αυτόν του έτους 2019.
  • Να έχουν ως κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους του προγράμματος.
  • Να έχουν ελάχιστο κύκλο εργασιών για το έτος 2019 το ποσό των 5.000€ και μέγιστο το ποσό των 300.000€.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα είναι συγκριτική, λαμβάνοντας υπόψιν την επίπτωση της Covid-19 στον Κύκλο Εργασιών και την αναστολή λειτουργίας λόγω ΚΑΔ.
Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να αναλωθεί εντός του 2021 ή εντός του 2022 και θα αποδεικνύεται από το αντίστοιχο έντυπο Ε3.
Η περίοδος υποβολών των αιτήσεων είναι: 09/08/2021 – 25/09/2021

Συντάκτης: Γεωργία Κολοφίκα
*Senior Consultant Management Consulting Department, ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.

Για ερωτήσεις, ιδιαίτερες περιπτώσεις και εξειδικευμένες συμβουλές, Λογιστικές, Φοροτεχνικές Μισθοδοτικές, Επενδυτικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στον οικονομικό συνεργάτη του cityportal.gr την ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΕ, Αθήνα: 210 33 11 330  και Θεσσαλονίκη: 2310 514 669