Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ για την επιχορήγηση Δικηγόρων