Νέο Ρεύμα - Νέο Οραμα: Προτάσεις για το νομοσχέδιο στρατηγικών επενδύσεων

Τις προτάσεις τους στη διαβούλευση του νομοσχεδίου για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων υπέβαλαν η επιχειρηματική κίνηση Νέο Ρεύμα – Νέο Όραμα και οι 471 μεγάλες επιχειρήσεις και ενώσεις πολιτών της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας.

Όπως αναφέρουν οι επιχειρηματίες, κύρια εμπόδια για τις επενδύσεις, είναι μεταξύ άλλων,  η πολυαρχία πολλών υπουργείων, η έλλειψη διαδικασίας απεμπλοκών, η αποφυγή οριστικής λύσης με ισχύ νόμου ΦΕΚ- όπως Ιρλανδία και η αφαίρεση αρμοδιοτήτων από το ΥΜΑΘ.

Ακολουθούν οι προτάσεις αναλυτικά

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 25/11/21- 06/09/21

ΓΕΝΙΚΑ
Εκτιμούμε και πιστεύουμε ότι, πρέπει να συμπληρωθούν και να διορθωθούν ΟΛΕΣ οι ατέλειες και αγκυλώσεις της σχετικής νομοθεσίας. Στο σύνολο του νομοθετικού πλέγματος, πρέπει όλα να λειτουργούν θετικά, καθότι οι επενδύσεις μπορούν να «σκαλώσουν» σε οποιοδήποτε σημείο «στραγγαλισμού», είτε αυτό ξεκινάει από την υποδοχή, τις εμπλοκές, μέχρι και την υλοποίηση. Η εποχή και η περίοδος είναι τόσο κρίσιμη, που πρέπει να γίνει η καλύτερη δυνατή προσπάθεια.

Κύριο εμπόδιο είναι η πολυαρχία πολλών υπουργείων, η έλλειψη διαδικασίας απεμπλοκών, η αποφυγή οριστικής λύσης με ισχύ νόμου ΦΕΚ- όπως Ιρλανδία, δεν περιλαμβάνει όλες τις επενδύσεις σε μεγάλες εμπορικές δραστηριότητες, να γίνονται ΦΕΚ όλες οι επενδύσεις είτε επιδοτούνται, είτε όχι, και στο τέλος αντί αύξησης αρμοδιοτήτων στο ΥΜΑΘ αφαιρούνται και οι ελάχιστες.

Ειδικότερα, προτείνονται τα κάτωθι

1. Να ορισθεί ένας υπουργός επενδύσεων με μοναδική αρμοδιότητα τις επενδύσεις, με άμεση αναφορά στον Πρωθυπουργό και όλες τις αρμοδιότητες αδειών και απεμπλοκών. Η πολυδαιδαλότητα  αρμοδιοτήτων – με οποιαδήποτε τυπική εξήγηση «παγώνει» και δεν υλοποιούνται επενδύσεις.

2. Το οργανόγραμμα διαχείρισης των επενδύσεων με τις νέες υπηρεσίες, να έχει με τον αρμόδιο Υπουργό άμεση κάθετη σύνδεση ευθύνης, με όλες τις υπηρεσίες και όχι μόνο π.χ. ΓΔΣΕ, ΣΕΣΕ, ΔΕΣΕ.

3. Προτείνεται ΔΕΣΕ με 3 Υπουργούς και τον αρμόδιο.

4. Στο οργανόγραμμα ,να θεσμοθετηθεί υπηρεσία υποδοχής όλων των επενδυτών σε πλήρη και τακτική μορφή, ανεξάρτητα του αν επιθυμούν κρατική ενίσχυση ή όχι.

5. Συγκροτημένη και ηλεκτρονική οργάνωση του matchmaking προσέλκυσης επενδύσεων, στο EnterpriseGreece, στο ΥΠΑΝΕΠ και στο Υπουργείο Εξωτερικών.

6. Δημιουργία αυτοτελούς υπηρεσίας Απεμπλοκών Επενδύσεων. Η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων,να έχει την ευθύνη, εκτός από τις πολεοδομικές και περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, τις απεμπλοκές των επενδυτών από τα εκατοντάδες προβλήματα που συνήθως δημιουργούνται, σε ατέλειωτο αριθμό υπηρεσιών, με ανατρεπτική προθεσμία 45 ημερών.

7. Για την έκδοση των ΦΕΚ προτείνεται προθεσμία 30 ημερών.

8. Για τις οικοδομικές και περιβαλλοντικές άδειες προτείνονται ανατρεπτικές προθεσμίες 30 ημερών. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, θα προσφέρεται ασφάλεια στον επενδυτή.

9. Η υποστήριξη του Enterprise Greece για τις πηγές χρηματοδότησης στο διεθνές δίκτυο, προτείνεται να γίνει συγκεκριμένη και οριζόντια για όλες τις σοβαρές επενδύσεις, χωρίς αποκλεισμούς και επιλογές. Πότε,που,πως: Π.χ. funds, investmentbanks, governments.

10. Το ίδιο να ισχύει και για το στέλεχος του Enterprise Greece, που θα έχει την ευθύνη επικοινωνίας και παρακολούθησης με επενδυτή και όχι μόνο με τη Γενική Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων,αλλά και με άλλες αντίστοιχες υπηρεσίες σε άλλα υπουργεία.

11. Προτείνεται να υπάρχουν μικρές υπηρεσίες 2-3 ατόμων για υποδοχή και απεμπλοκές στα 3 υπουργεία Οικονομικών, ΥΠΕΝ, Πολιτισμού.

12. Υιοθετείται η διαδικασία Προεδρικών Διαταγμάτων ή Υπουργικών Αποφάσεων, για τις άδειες στρατηγικών επενδύσεων, προτείνεται να υλοποιείται μόνο με ΦΕΚ με ισχύ νόμου, είτε επιδοτούνται, είτε όχι. Για την άπρακτη προθεσμία των 45 ημερών και τη μεταφορά της αρμοδιότητας στον Υπουργό Ανάπτυξης, θα πρέπει να διευθετηθεί, αν η αρμοδιότητα αυτή περιλαμβάνει τις πιθανές εμπλοκές υπηρεσιών άλλων Υπουργείων και Σ.τ.Ε. και το πότε συγκεκριμένα, θα πρέπει ο Υπουργός να εκδίδει τις άδειες.

13. Προτείνεται να ιδρυθεί 6ο τμήμα Σ.τ.Ε. για τις προσφυγές κατά επενδύσεων, με προθεσμία αποφάσεων 60 ημερών. Ακόμη ισχυρότερο θα ήταν να μην προσβάλλονται οι αποφάσεις με τη δημοσίευση ΦΕΚ.

14. Για τις άδειες, που εκτιμάται ότι θεωρούνται δευτερεύουσας σημασίας, ο θεσμός της «ΑΥΤΟΒΕΒΑΙΩΣΗΣ», μπορεί σε πρώτη όψη να είναι θετικός. Θα πρέπει όμως, να υπάρχει μέριμνα για τους επόμενους επικείμενους κινδύνους (π.χ.ΣτΕ, Δήμοι,κ.α.), γιατί αλλιώς καμιά επένδυση δεν θα πάρει το ρίσκο και δεν θα προχωρήσει σε προκαταρκτικές και πόσο μάλλον ουσιαστικές δαπάνες.

15. Η διαχειριστική αμοιβή του άρθρου 36 για 0.0005 % και 0.001% του έργου κρίνεται εύλογη. Η διαχειριστική αμοιβή υπέρ του δημοσίου, θα πρέπει να είναι ανάλογη της προσφερόμενης υπηρεσίας. Χρήσιμο είναι να υπάρχουν γενικοί κανόνες, οι οποίοι πρέπει να στηρίζονται στην ανταποδοτικότητα και στην αμοιβή κατά φάσης, όπως π.χ. letter of intent,comfort, προσύμφωνα, προπαρασκευαστικές ενέργειες, προέγκριση, υπαγωγή, δήμοι, άδειες, δασαρχεία,Σ.τ.Ε, τελικές συμφωνίες, υλοποίηση.

16. Να υπάγονται στο νόμο οι επιστολές προθέσεων, οι επιστολές comfort, προσύμφωνα ακόμη και οι αιτήσεις των ιδίων των εταιρειών, είτε επιδοτούνται, είτε όχι.

17. Να υπάρχει πλήρη αρμοδιότητα και για την έκδοση όλων των πολεοδομικών και περιβαλλοντικών αδειών. Τα Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), να περιλαμβάνουν τη διαδικασία Δήμων, Σ.τ.Ε. και κατά την πρόταση, να επαρκεί/ αποδέχεται την προέγκριση των αρχιτεκτονικών μελετών.

18. Προτείνεται να καθοριστεί αυτοματισμός στις χρηματικές ενισχύσεις και τα φορολογικά κίνητρα, χωρίς τις μακροχρόνιες διαδικασίες ελέγχων, με κάποιο ποσοστό tax or grant holiday, που θα ελέγχεται μόνο από τις φορολογικές αρχές για τη νομιμότητα τους. Για τον έλεγχο των τυχόν τιμολογίων, να πραγματοποιείται εκ των υστέρων, σε διάστημα 6 μηνών.

19. Η υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων άνω των 50.000.000 €- κατά προτίμηση όλων των σχεδίων άνω των 10.000.000€- είτε επιδοτούνται, είτε όχι, που πρέπει να κυρώνεται,  είναι θετικό σημείο. Προτείνεται να υλοποιείται με ΦΕΚ. Εναλλακτικά να εξουσιοδοτηθεί η Γραμματεία ΠΘ για την έκδοση ΦΕΚ.

20. Η ανώτατη κλίμακα ενισχύσεων να μη χορηγείται μόνο σε οργανωμένους θύλακες, γιατί εκτός θυλάκων βρίσκεται το 95% των μονάδων παραγωγής όλης της χώρας. Υπάρχουν πολλά εκατομμύρια κενά κτίρια σε όλη τη χώρα. Μόνο ο νομός Θεσσαλονίκης έχει 1.000.000 μ² κενά κτίρια. Το μέτρο αυτό, θα μπορούσε να ισχύει ιδιαίτερα για τις
υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

21. Να υπάγονται στις στρατηγικές επενδύσεις τα μεγάλα εμπορικά κέντρα χονδρικής και λιανικής, γιατί μειώνουν το κόστος λιανεμπορίου προς όφελος της οικονομίας. Σε κάθε περίπτωση να υπάγονται στις διαδικασίες του νόμου είτε επιδοτούνται, είτε όχι.

Κατά άρθρο

Κεφ Α, άρθρο 2, §13. βγ-, σελ. 6 να επιτρέπονται οι επενδύσεις παντού, όχι μόνο εντός οργανωμένων θυλάκων, αλλά και όσες κατά την ημερομηνία του νόμου υπάγονται στα άρθρα του αναπτυξιακού νόμου Νόμος4635/19 Μέρος Ζ. Άρθρο 13.3.9β. Που προβλέπει 30χρόνια παραμονή στις χρήσεις που υπάρχουν.  Το 95% της παραγωγής είναι εκτός θυλάκων.

Άρθρο2, Σελ 6.13γ. Εμβληματικές επενδύσεις μέχρι 31/12/25, να παραταθεί.

Άρθρο 4.1, σελ. 9-10 – πολεοδομικές παρεκκλίσεις επιτρέπονται και εκτός από ΓΠΣ, με ΚΕΣΥΠΟΘΑ, με απόφαση της Επιτροπής.

Μέρος Β Ιδιωτικές επενδύσεις, άρθρο 7, §2: να υπάγονται τα εθνικού μεγέθους εμπορικά χονδρικής και λιανικής. Ειδικά σε υποβαθμισμένες περιοχές με ΑΕΠ κάτω του ΜΟ της περιφέρειας ή περιοχής, πχ δυτική Θεσσαλονίκη. Στον τουρισμό επιτρέπονται! Ίδια μεταχείριση κλάδων!

Άρθρο36 – όλα τα επενδυτικά σχέδια να υποβάλλονται σε ενιαία αρχή και όχι σκόρπια στις περιφέρειες, που δεν έχουν υπηρεσίες. Οι αμοιβές 0.0005 και 0.001 κρίνονται εύλογες.
Άρθρο37, σελ.56: να έχουν προτεραιότητα και έγκριση οι επενδύσεις που χρησιμοποιούν κενά κτίρια. Η χώρα έχει πολλά εκατ. με κενά κτίρια.Υπάρχουν μόνο στη Θεσσαλονίκη 1 εκατ.μ², όχι μόνο να λαμβάνεται υπόψιν στο κόστος.

Στο άρθρο 66, να μην καταργηθεί η αρμοδιότητα ΥΜΑΘ.  Αντίθετα, να ενισχυθεί από το 0- χωρίς πλαφόν επενδύσεις και να οριοθετηθεί το 40% των ενισχύσεων να κατευθύνονται στη Βόρεια Ελλάδα, λόγω μακρόχρονης αποεπένδυσης. Αν οι υπηρεσίες δεν επαρκούν να στελεχωθούν κατάλληλα.

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως