Νοσοκομείο Παπαγεωργίου

Νοσοκομείο Παπαγεωργίου: Αναβάθμιση της Πνευμονολογικής Κλινικής