{ Υγεία }

Νοσοκομείο Παπανικολάου: Απάντηση στα δημοσιεύματα των εφημερίδων Αυγή & Εφημερίδα των Συντακτών

Η απάντηση του νοσοκομείου και για τις δηλώσεις Χρήστου Γιαννούλη


Κατηγορίες: Υγεία-Αισθητική

Νοσοκομείο Παπανικολάου: Απάντηση στα δημοσιεύματα των εφημερίδων Αυγή & Εφημερίδα των ΣυντακτώνΤο Νοσοκομείο Παπανικολάου απάντησε με δελτίο τύπου στα δημοσιεύματα των εφημερίδων Αυγή & Εφημερίδα των Συντακτών περί απομάκρυνσης ιατρικού προσωπικού από το νοσοκομείο

Την απάντησή του, έστειλε μέσω δελτίου τύπου, το Γ.Ν.Θ Γεώργιος Παπανικολάου για τα δημοσιεύματα των εφημερίδων "Αυγή" και " Εφημερίδα των Συντακτών" περί απομάκρυνσης ιατρικού προσωπικού. Το δελτίο αποτελεί ταυτόχρονα απάντηση και στις δηλώσεις του βουλευτή Χρήστου Γιαννούλη, περί ελλείψεων προσωπικού στο συγκεκριμένο νοσοκομείο.

H απάντηση του νοσοκομείου

Σε απάντηση του από 09.10.2020 δημοσιεύματος στην εφημερίδα «Η ΑΥΓΗ» με τίτλο «Αποψιλώνουν από γιατρούς την Παθολογική Κλινική του Παπανικολάου», του από 10.10.2020 δημοσιεύματος στην «Εφημερίδα των Συντακτών» με τίτλο «Ηχούν…καμπανάκια στο νοσοκομείο Παπανικολάου» και των αναφερομένων στην τηλεοπτική εκπομπή «Δημότης on live» της TV 100, η Διοίκηση του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» αναφέρει τα εξής:

Στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» λειτουργεί Παθολογικό Τμήμα. Το εν λόγω τμήμα συμμετέχει στη Γενική Εφημερία του Νοσοκομείου για την κάλυψη παθολογικών περιστατικών, κατά την ανά 4ημερο συνεφημέρευσή του με το Γ.Ν. «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», συμμετέχοντας στο πρόγραμμα εφημεριών της Θεσσαλονίκης. Επίσης οι ιατροί του συγκεκριμένου τμήματος συνεπικουρούν στην κάλυψη των εφημεριών των διατιθέμενων κλινών covid-19 του Νοσοκομείου, όταν αυτό απαιτείται για την κατάρτιση ασφαλών προγραμμάτων, καθόσον πρόκειται για Νοσοκομείο Αναφοράς για περιστατικά covid-19. Οι προβλεπόμενες οργανικές θέσεις ειδικών ιατρών στο Παθολογικό Τμήμα ανέρχονται σε 19, ενώ έχει συσταθεί και μια προσωποπαγής. Σήμερα από το σύνολο των 20 θέσεων (19 οργανικές + 1 προσωποπαγής) είναι καλυμμένες οι 13, ως εξής:

- 7 Διευθυντές (εκ των οποίων ο ένας έχει οριστεί Προσωρινός Προϊστάμενος Τμήματος, με απόφαση Δ.Σ.)
- 5 Επιμελητές  Α
- 1 Επιμελητής Β

Επίσης επί διμηνο, κατά την προηγούμενη άνοιξη (πρώτη φάση πανδημίας) καθώς και για το χρονικό διάστημα του Σεπτεμβρίου (περίοδος αυξημένης κίνησης περιστατικών covid) μετακινήθηκε, προς ενίσχυση λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, ειδικός ιατρός από το ΨΝΘ.

Από το Νοσοκομείο έχουν προταθεί προς κάλυψη 4 θέσεις Επιμελητών Β΄ Παθολογίας, των οποίων η προκήρυξη εκκρεμεί. Επιπλέον σήμερα στο Νοσοκομείο υπηρετούν 2 επικουρικοί ιατροί ειδικότητας Παθολογίας, οι οποίοι προσλήφθηκαν για την εξυπηρέτηση των αναγκών της πανδημίας και έχει εγκριθεί η πρόσληψη άλλων δύο επικουρικών ιατρών Παθολογίας, η οποία προς το παρόν εκκρεμεί. Για την επιπλέον ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού ζητήθηκε από το Νοσοκομείο και επίκειται η πρόσληψη ιατρού με σύμβαση έργου και έκδοση παραστατικού παροχής υπηρεσίας.

Σε ότι αφορά τους ειδικευομένους ιατρούς, προβλέπονται 24 οργανικές θέσεις ειδικευομένων, εκ των οποίων σήμερα είναι καλυμμένες οι 20. Για τις υπόλοιπες 4 θέσεις έχει γίνει πρόταση τοποθέτησης από τη Διεύθυνση Υγείας προς το Υπουργείου Υγείας, της κάλυψής τους αναμενομένης περίπου εντός διμήνου. Στις 3 από τις προαναφερόμενες θέσεις υπηρετούν παρατασιακοί ειδικευόμενοι των οποίων η παράταση ξεκίνησε εντός του Σεπτεμβρίου 2020.

Ο αναφερόμενος, στα συγκεκριμένα δημοσιεύματα, ιατρός Διευθυντής κατέλαβε, προσφάτως, θέση στο Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ», με μετάθεσή του από το Γ.Ν. Πτολεμαϊδας. Λόγω όμως άμεσων και επιτακτικών αναγκών, μετακινήθηκε για χρονικό διάστημα τριών μηνών, με απόφαση του Διοικητή της 3ης Υ.Πε. (Μακεδονίας) προς το Νοσοκομείο προέλευσής του (Γ.Ν. Πτολεμαϊδας), το οποίο είναι επίσης Νοσοκομείο Αναφοράς για περιστατικά covid-19 αρμοδιότητας της ίδιας Υ.Πε., εντός του πλαισίου του γενικότερου συντονισμού και σχεδιασμού αντιμετώπισης της πανδημίας. Η επιβεβλημένη αυτή μετακίνηση δε συνεπάγεται σημαντική επιβάρυνση στο έργο του Παθολογικού Τμήματος του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ».

 

 TOP 10 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ