Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας