Ο ΟΤΘ ανάρτησε ελληνική σημαία 24τμ στην βόρεια πύλη της ΔΕΘ