Φωτογραφία: Ευφροσύνη Βασίλαρου

«Οάσεις» πολιτισμού και ξεκούρασης, οι υπαίθριοι αρχαιολογικοί χώροι ανοίγουν ξανά!