Οι Manitarock

Οι manitarock στο Ανοιχτό θέατρο Νεάπολης