Οι νικητές για την παράσταση «Το Πεπρωμένο Ονομάζεται Κλοτίλδη» στο Θέατρο Τ

Οι νικητές για την παράσταση «Το Πεπρωμένο Ονομάζεται Κλοτίλδη» στο Θέατρο Τ

Διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν την παράσταση  «Το Πεπρωμένο Ονομάζεται Κλοτίλδη» στο Θέατρο Τ  κερδίζουν  :
 
την Τρίτη 25/4 στις 21:30 από μία διπλή πρόσκληση κερδίζουν 

Μπαλταδώρος  Λάμπρος     6973900…
Ντζιώνη  Ελένη    6977017…
 

την Τετάρτη 26/4 στις 21:30 από μία διπλή πρόσκληση κερδίζουν
ποτόλια  χρυσή    6980775… 
καραδημητρίου  πετρή   6943872… 
Διδασκάλου  Ειρήνη    6989104… 
 

 
– Kάθε πρόσκληση είναι για δύο άτομα
– Οι νικητές  θα ενημερώσουν στην είσοδο ότι έχουν κερδίσει μια διπλή πρόσκληση από το www.cityportal.gr. 
– Οι νικητές θα πρέπει να πάνε την μέρα που κέρδισαν
– Θα πρέπει να έχουν μαζί τους μια ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή κάποιο άλλο επίσημο έγγραφο που να αποδεικνύει την ταυτότητά τους για να παραλάβουν την πρόσκλησή τους.