Οι πολίτες διαδηλώνουν: Τελείωσαν οι αντοχές και οι ανοχές