Οι Woodys sons στο Blue Barrel

Οι Woodys sons στο Blue Barrel

Παρασκευή, 1η μέρα του Ιουνίου οι WOODYS SONS για πρώτη φορά στο Blue Barrel.

Blue Barrel
Δόξης 5 στα Λαδάδικα, Θεσσαλονίκη
τηλ. 2314009130