Ορχήστρα Βιολιώνε

«Ορχήστρα Βιολιώνε»

Η «Ορχήστρα Βιολιώνε» δημιουργήθηκε το 2018. Aποτελεί μια εικοσιπενταμελή ορχήστρα τοξοτών εγχόρδων των φοιτητών του βιολιού της κατεύθυνσης Παραδοσιακής Μουσικής του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, και αποτελεί μέλος του Εργαστηρίου Ποιητικής αυτού.

Βασική επιδίωξη του μουσικού συνόλου αποτελεί η παρουσίαση ρεπερτορίου, ως επί το πλείστον, της ελληνικής μουσικής, των Βαλκανίων και της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου, μέσα από ένα δημιουργικό πρίσμα ενορχήστρωσης και εφαρμογής παλαιότερων αλλά και πιο σύγχρονων ερμηνευτικών τεχνικών των τοξοτών εγχόρδων.

Πρόκειται για μια εναλλακτική μουσική πρόταση σύμπραξης των τοξωτών εγχόρδων με στόχο την ανάπτυξη διαδραστικότητας και τη διαρκή εξερεύνηση διαύλων μουσικής επικοινωνίας μεταξύ τους με άφθονη αυτοσχεδιαστική διάθεση.

Ορχήστρα Βιολιώνε

Κατεύθυνση Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής
Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
https://www.facebook.com/GreekTraditionalMusicUOM
https://www.youtube.com/c/GreekTraditionalViolinUniversityofMacedonia