Όροι διαγωνισμού «Ξένες γλώσσες: Κερδίστε 5 δωρεάν υποτροφίες στη Θεσσαλονίκη»

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ευρωμάθηση διοργανώνει ηλεκτρονικά στο Διαδίκτυο (Internet) και συγκεκριμένα στην ειδική σελίδα των Διαγωνισμών του http://www.cityportal.gr,  προωθητική ενέργεια (διαγωνισμό) με γενικό τίτλο «Ξένες γλώσσες: Κερδίστε 5 δωρεάν υποτροφίες στη Θεσσαλονίκη»
 
ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ
Πέντε (5) νικητές κερδίζουν δωρεάν υποτροφία (ένα κύκλο σπουδών στο ακαδημαικό έτος 2019-20) σε αγγλικά (1), ρωσικά (1), γερμανικά (1), ιταλικά (1), ισπανικά (1).
Τριάντα (30) ακόμη νικητές κερδίζουν έκπτωση 70% στη γλώσσα που επιθυμούν σε όποιο κύκλο μαθημάτων για αρχάριους επιλέξουν και ξεκινήσει έως 31/6/2020.
 
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ ΣΕ ΑΛΛΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Ο νικητής μπορεί να μεταβιβάσει το δώρο σε πρόσωπο αυστηρά της επιλογής του αρκεί να το δηλώσει αυτοπροσώπως ή μέσω του τηλεφωνικού αριθμού που δήλωσε. Κανένα από τα δώρα του διαγωνισμού δεν ανταλλάσσεται με άλλο δώρο ή χρηματικό ποσό.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στον διαγωνισμό μπορεί να δηλώσει από 1 έως και τις 5 γλώσσες (αγγλικά, ρωσικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά).   Σε περίπτωση που κάποιος δεν δηλώσει γλώσσα συμμετοχής και κερδίσει είναι στη διακριτική ευχέρεια του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ευρωμάθηση να επιλέξει την γλώσσα που θα παρέχει δωρεάν μάθημα στον συγκεκριμένο νικητή
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι κάτοικοι Θεσσαλονίκης και προαστίων, ενήλικοι άνω των 17 ετών. Οσοι επιθυμουν να πάρουν μερος θα πρέπει   να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους στη ειδική  φόρμας συμμετοχής. Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι εργαζόμενοι καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς  α΄ ή β΄ βαθμού στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ευρωμάθηση. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της διοργανώτριας εταιρίας 
 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι εντελώς ΔΩΡΕΑΝ. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω τρία βήμαα
Βήμα 1. Κοινοποιήστε τον διαγωνισμό 
Βήμα 2. Κάντε tag έναν φίλο σας 
Όλες οι συμμετοχές καταχωρούνται αμέσως σε λίστα (βάση δεδομένων) και αποκτούν αυτοδίκαια και άνευ ετέρου αύξοντα αριθμό. Με την υποβολή της παραπάνω αίτησης, εμφανίζεται αυτόματα ευχαριστήριο απαντητικό μήνυμα. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του διαγωνισμού και πληρούν τους όρους τους διαγωνισμού.
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΗ
Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί  στις 17/11/2011 (και ώρα 23:59:59). Oι  νικητές του διαγωνισμού θα ανακηρυχτούν με κλήρωση. θα κληρωθεί ένα νικητής για κάθε μία γλώσσα: αγγλικά (1), ρωσικά (1), γερμανικά (1), ιταλικά (1), ισπανικά (1). Τριάντα (30) ακόμη νικητές κερδίζουν έκπτωση 70% στη γλώσσα που επιθυμούν σε όποιο κύκλο μαθημάτων για αρχάριους επιλέξουν και ξεκινήσει έως 31/6/2020. Τα ονόματα τους θα ανακοινωθούν στις 18/11/2019 στη σελίδα Facebook του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ευρωμάθηση και σε όποιο άλλο μέσο χρησιμοποιηθεί για την κοινοποίηση των ονομάτων των νικητών.
 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΥ- ΤΜΗΜΑΤΑ
Οι νικητές θα ενημερωθούν τηλεφωνικά. Αποκτούν δικαίωμα για το δώρο τους επιδεικνύοντας στη γραμματεία του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ευρωμάθηση τη ταυτότητα τους ή δίπλωμα οδήγησης. Αν ο νικητής αρνηθεί το δώρο του, για οποιονδήποτε λόγο, τότε το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ευρωμάθηση απαλλάσεται από κάθε υποχρέωση απέναντι στο νικητή και το δώρο μεταβιβάζεται στον πρώτο επιλαχόντα που θα επιλέξει το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ευρωμάθηση. Τα τμήματα θα σχηματισθούν σε μέρες και ώρες που θα συμφωνήσει το σύνολο των μαθητών της κάθε γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί επαρκής αριθμός για τη δημιουργία ενός τμήματος, οι νικητές που δήλωσαν τη συγκεκριμένη γλώσσα αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής σε όποιο κύκλο μαθημάτων για αρχάριους επιλέξουν και ξεκινήσει έως 31/6/2020.
 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ ή ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ
Οποιοσδήποτε από τους νικητές ή επιλαχόντες σε οποιοδήποτε στάδιο ακόμα και αυτό της παραλαβής του δώρου, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: (α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις. (β) σε περίπτωση που η συμμετοχή του δεν πληρεί κάποιον από τους όρους του παρόντος, (γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που εδήλωσε είναι ψευδές (δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, η προσπάθεια επικοινωνίας με το νικητή για την αξιοποίηση του δώρου αποβεί άκαρπη. (ε) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ή παρουσιασθεί καθυστερημένα στην αξιοποίηση του δώρου. (ζ) σε περίπτωση που η συμμετοχή κριθεί από το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ευρωμάθηση παράνομή ενέργεια
 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ – ΕΥΘΥΝΗ
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ευρωμάθηση  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους, ανακαλέσει, παρατείνει ή μειώσει τη διάρκεια του Διαγωνισμού για εύλογη αιτία, με σχετική ανακοίνωση. Διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στον Διαγωνισμό, μεταξύ άλλων σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παρόντες όροι, προσβάλλουν την εικόνα του  Εκπαιδευτικού Κέντρου Ευρωμάθηση ή τα κρατούντα ήθη και έθιμα κ.λ.π.Περαιτέρω, το cityportal.gr και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ευρωμάθηση δεν ευθύνονται αν οποιαδήποτε βλάβη που προκύψει στο www.cityportal.gr έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού. Μετά την εκπνοή του Διαγωνισμού κάθε υποχρέωση του cityportal.gr παύει να υφίσταται, και δεν θα υπάρχει οιασδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και νικητών.
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ
Το cityportal.gr και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ευρωμάθηση διατηρούν το δικαίωμα να ανακοινώνουν τα ονόματα και να δημοσιεύουν φωτογραφίες, ηχητικές παραστάσεις και μαγνητοσκοπήσεις των νικητών στους Δικτυακούς τους Τόπους, σε οποιοδήπoτε έντυπό της, ηλεκτρονικό μέσο και στα Social media καθώς και να προβούν σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κλπ. O νικητής και οι επιλαχόντες με τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Άρνηση των Νικητών η τών επιλαχόντων να περιληφθεί το όνομά τους σε καταχωρήσεις, να αναρτηθεί στο INTERNET, άρνηση να συμμετάσχουν σε τυχόν σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση, νομιμοποιεί το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ευρωμάθηση να αρνηθεί τη χορήγηση του σχετικού Δώρου, ή να το ανακαλέσει. Το cityportal.gr και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ευρωμάθηση δηλώνουν ότι τηρούν αρχείο και πρόκειται να επεξεργαστούν τα στοιχεία των συμμετεχόντων σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων όπως ισχύει. Για τους ανωτέρω σκοπούς ο διαγωνιζόμενος συγκατατίθεται ρητά και συναινεί στην εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς και στην παραχώρηση, διαβίβαση και επεξεργασία των ως άνω προσωπικών στοιχείων του σε τρίτους που θα προβούν στην ενημέρωσή του για λογαριασμό του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ευρωμάθηση. Για το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες μέσω της συμμετοχής τους στο διαγωνισμό και της με οποιοδήποτε τρόπο γνωστοποίησης των προσωπικών τους στοιχείων, αποδέχονται ρητά και παρέχουν επίσης τη συγκατάθεσή τους για τη χρήση των στοιχείων τους καθώς και για τη λήψη ενημέρωσης για νέες προωθητικές ενέργειες μέσω e-mail στα στοιχεία επικοινωνίας τα οποία έχουν υποβάλει κατά τη δήλωση συμμετοχής τους. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να δηλώσουν οποιαδήποτε στιγμή εγγράφως ότι δεν επιθυμούν τη χρήση των προσωπικών τους στοιχείων και να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων από το ως άνω αρχείο, επικοινωνώντας  με e-mail με τη Cityportal ltd (admin@cityportal.gr) και το Εκπαιδευτικό Κέντρο Ευρωμάθηση (euromathisi.mi@gmail.com)  δηλώνοντας:«Επιθυμώ τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων μου που τηρεί η εταιρεία σας καθώς και από το αρχείο οποιουδήποτε τρίτου που ενεργεί για λογαριασμό σας». Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων θα εξαιρείται από τη λίστα των συμμετεχόντων για την κλήρωση.
 
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό  προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων αναλυτικών όρων και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ευρωμάθηση και του cityportal.gr
Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με το διαγωνισμό και την εφαρμογή των παρόντων Αναλυτικών Όρων θα επιλύεται από τριμελή επιτροπή της αποκλειστικής επιλογής της Cityportal.gr και του Εκπαιδευτικού Κέντρου Ευρωμάθηση. Η κρίση της Επιτροπής στις περιπτώσεις αυτές είναι δεσμευτική για τους Συμμετέχοντες. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.

 

Διαβάστε όλα τα τελευταία νέα | Ενημερωθείτε

Ακολουθείστε το Cityportal.gr στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα τελευταία νέα

Cityportal.gr Live ενημέρωση: O κορωνοϊός λεπτό προς λεπτό στην Ελλάδα και παγκοσμίως