Όταν ο κόσμος «αγανάκτησε» με τα μέτρα περιορισμού της πανδημίας