Όταν ο Ωνάσης πλούτισε από το κλείσιμο της Διώρυγας του Σουέζ