Πυροσβεστική Υπηρεσία
Φωτογραφία Αρχείου

Παγκράτι: Ανασύρθηκε άντρας από φρεάτιο ανελκυστήρα