Πακεταρισμένα ναρκωτικά με την φωτογραφία του «Νονού»