Παναγιά Θυμιανή των Σφακίων, η «Αγία Λαύρα» της Κρήτης