Παρατάθηκαν για 1η Δεκεμβρίου τα αντικίνητρα για τον προσωπικό ιατρό

Ο χρόνος έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό μετατίθεται από την 1η Οκτωβρίου για την 1η Δεκεμβρίου. Η σχετική ΚΥΑ δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ. Η απόφαση ελήφθη λόγω της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν οι πολίτες στην εξεύρεση ιατρού, κυρίως στην Αττική και την Θεσσαλονίκη. Το υπουργείο Υγείας είχε ανακοινώσει … Συνεχίστε να διαβάζετε το Παρατάθηκαν για 1η Δεκεμβρίου τα αντικίνητρα για τον προσωπικό ιατρό.