Κάρτα POS

Παρατείνεται το όριο των 50 ευρώ στις ανέπαφες συναλλαγές